Toimintaterapia

Tarve toimintaterapialle tulee yleensä jonkinlaisista arjen haasteista.

Näihin haasteisiin lähdemme yhdessä etsimään keinoja, miten niihin voitaisiin vaikuttaa tai miten ne haittaisivat mahdollisimman vähän elämää. Asiakas ja hänen läheisensä ovat oman elämänsä asiantuntijoita. Minun tehtäväni on tuoda osaamiseni ja ammattitaitoni asiakkaani käyttöön, hänen elämänsä tueksi. Terapiatyössä keskeistä on avoin, toimiva ja luottamuksellinen vuorovaikutus, sillä se kannattelee koko prosessia.

Olen pitkänlinjan toimintaterapeutti aikuisneurologiassa ja olen työskennellyt aikuisten kanssa valmistumisestani (12/2007) lähtien. Osaamista on mm. aivoverenkiertohäiriöihin, aivovammoihin ja kipuun. Koulutuksia neurologisen- ja neuropsykiatrisen ymmärryksen lisäämiseksi on mm. Bobath-peruskoulutus, yläraajakuntoutukseen, kipuun, faskiakäsittelyyn ja kognitiiviseen kuntoutukseen. Lähestymistapani on psyykkistä jaksamista tukeva ja kognitiivisia- sekä kehontoimintoja ymmärtävä. Olen työskennellyt pitkään moniammatillisessa työympäristössä laitos- ja avokuntoutuksessa. Nykyään yksityisenä palveluntuottajana moniammatillisuus ilmenee yhteistyönä asiakkaan elämään vaikuttavien verkostojen kanssa.

Lasten toimintaterapia

Lasten kanssa toimiessa on ensisijaista saada hyvä vuorovaikutus lapseen tekemällä mukavia asioita yhdessä.

Hyvän vuorovaikutuksen avulla voidaan harjoitella niitä lapselle hankalia asioita, joiden vuoksi lapsi ja perhe tarvitsevat toimintaterapeutin tukea. Olen työskennellyt lasten kanssa, joilla on haasteita liittyen esim. autismin kirjoon, AHDH, oppimisvaikeuksiin, haastavaan käyttäytymiseen, hahmottamiseen tai karkea- ja hienomotoriikkaan.  

Minä tarvitsen puolestani perheen ja lähipiirin (mm. koulu, päiväkoti) tukea, jotta harjoiteltavat asiat saadaan siirrettyä lapsen arkeen. Yhdessä voimme auttaa lasta pärjäämään elämässään mahdollisimman hyvin.

Nuorten ja nuorten aikuisten toimintaterapia

Nuoret elävät monella tavalla murroksellista aikaa.

Itsenäistyminen vaatii monenlaisia taitoja, joiden oppiminen ja ymmärtäminen ei ole aina niin helppoa ja mukavaa. Nuorelle oma paikka voi olla jotenkin hankala löytää. Haasteita on voinut kertyä ja usko itseen ei ole kovin korkealla. Yhdessä terapeutin tuella voi olla helpompi rakentaa elämää ja löytää nuorelle sopivia polkuja, jotta elämässä olisi hänelle merkittäviä sisältöjä ja tekemistä. Olen saanut kulkea asiakkaideni rinnalla, kun he kohtaavat omia haasteitaan ja pääsevät elämässään eteenpäin. Onnistuessaan tavoitteissaan he ovat oppineet selviytymään mahdollisimman itsenäisesti perusarjesta tai opiskelevat itselleen ammatin ja pääsevät kiinni työelämään.

Usein kysytyt kysymykset

Toimintaterapia on kuntoutusmuoto, jonka tarkoituksena on tukea asiakasta hänen omassa arjessaan. Haasteet voivat olla seurausta mm. kehityksellisistä häiriöistä, fyysisestä tai psyykkisestä sairaudesta, vammautumisesta tai ikääntymisen tuomista muutoksista. Toimintaterapeutti on toiminnan analysoimisen ammattilainen. Yhdessä etsitään tekemisen kautta haasteiden taustalla olevia syitä ja siihen erilaisia tapoja toimia ja muuttaa asiakkaan tilannetta paremmaksi. Tavoitteena mahdollisimman toimiva ja sujuva arki.

Toimintaterapiaan hakeudutaan usein arjessa esiintyvien haasteiden vuoksi esim. koulussa on vaikea keskittyä ja pysyä mukana opetuksessa, aivoinfarktin seurauksena toisen puolen raajat ovat halvaantuneet ja tarvitset apua useassa asiassa kotona, tarvitset apua itsenäistymiseen muuttaessasi omaan kotiin tai sosiaaliset tilanteet jännittävät niin paljon, että kaupassa käyminen ahdistaa jo ajatuksenakin. Minkä tahansa arkea vaikeuttavan jatkuvan haasteen seurauksena voi hakeutua toimintaterapia-arvioon esim. kouluterveydenhoitajan, lääkärin, psykologin tai oman terveysaseman lääkärin luokse. Yleensä toimintaterapiajakson saamiseksi tarvitset lääkärin lähetteen, jolloin käyntien maksajana voivat olla Kela, kunnat tai sairaanhoitopiiri tai tuleva hyvinvointialue. Toimintaterapiaa voi ostaa myös omakustanteisesti.

Ole minuun yhteydessä, niin katsotaan, onko terapiapaikkoja vapaana ja olisinko mahdollisesti sinulle/teidän perheellenne sopiva toimintaterapeutti. Terapiasuhteessa keskeistä on hyvä vuorovaikutus terapeutin ja asiakkaan/perheen välillä.